Avifauna

Avifauna

De regionale digitale avifauna van ons werkgebied verscheen tussen januari 2012 en voorjaar 2016 op internet. Destijds was al duidelijk dat deze digitale versie het unieke en grote voordeel bood om snel wijzigingen en aanvullingen door te voeren. Er werd een speciaal team voor opgericht bestaande uit Erik van Dijk, Jeroen Veeken en Sjak Gielen.

We hebben sindsdien zeker niet achterover geleund en melden nu na ruim twee jaar min of meer een tussenstand enkele nieuwe soortteksten en met tientallen teksten die zijn aangepast. Wellicht voor deze of gene aanleiding om nog eens met behulp van de link https://nijmegen.waarneming.nl/atlas_start.php?groep=1%2F&exo=0&exo=1&taxo=0 rond te neuzen in de avifauna van ons werkgebied die dus verrassend up to date is.

Aanleidingen om teksten toe te voegen, te wijzigen of aan te vullen waren zoal het verschijnen van een nieuwe regiosoort, een interessante fenologische nieuwigheid, een bijzonder broedgeval, een nieuwe ondersoort of een grote influx.

Zo werd er uiteraard een nieuwe soorttekst geschreven nadat Bram Ubels de Zwartkoprietzanger in 2016 ontdekte. Deze megawaarneming betrof zelfs een nieuwe soort voor Nederland. Ook de Bruine Boszanger van najaar 2016 betrof een nieuwe regiosoort evenals de Ringsnavelmeeuw van Jeroen Nagtegaal in januari 2017 en de Kuifaalscholver van Herrald Damen in oktober 2016. Maar ook het broedgeval van de Steltkluut (succesvol mede door wat hulp van Jordy en consorten) in 2016 heeft tot een uitbreiding van die soorttekst geleid. Iets vergelijkbaars gebeurde bij de Zilvermeeuw en de Braamsluiper. Determinaties van de ondersoorten Scandinavische Zilvermeeuw (Minne Feenstra in 2018) en van de Siberische Braamsluiper bij het Sovonkantoor in 2017 werden door deskundigen of DNA-onderzoek als juist zijnde bevestigd. Ook de tekst van de Ross’ Gans werd aangevuld toen Vincent Sanders in 2015 (die tekst was al in 2012 afgerond en gepubliceerd) een (mogelijk hybride) blauwe fase-vogel waarnam in de Duffelt.

In totaal zijn inmiddels liefst 71 teksten toegevoegd of aangevuld.

In alfabetische volgorde betreft het: Amerikaanse Wintertaling, Beflijster, Bijeneter, Bladkoning (influx 2016), Blauwe Kiekendief, Blauwe Pauw, Boerenzwaluw (fenologisch interessante decemberwaarneming in 2015), Bonte Kraai, Bosruiter, Braamsluiper, Bruine Boszanger, Cetti’s Zanger, Chileense Flamingo, Dwergarend, Dwerggans, Dwergstern, Eider, Flamingo, Frater, Goudplevier,  Graszanger, Grauwe Klauwier, Griel, Grote Canadese Gans, Grote Kruisbek, Grote Stern, Grote Trap, Helmparelhoen, Hop, IJsduiker, Jan-van-gent, Jufferkraanvogel (escape in 2017 boven Bisonbaai), Kleine Rietgans, Kleine Jager, Koereiger, Korhoen, Krekelzanger, Kuifaalscholver, Kuifduiker, Lepelaar, Middelste Jager, Morinelplevier, Oehoe, Oeverloper, Orpheusspotvogel, Poelsnip (CDNA-aanvaard nieuw geval in Keent in 2015), Ralreiger, Reuzenstern, Ringsnavelmeeuw, Ringtaling, Roodmus, Ross’ Gans, Rosse Fluiteend, Rosse Stekelstaart, Scharrelaar (vogel van Salmorth in 2014), Slangenarend, Snor, Sperwergrasmus (aanvullende nieuwe ringvangsten), Stadsduif, Stelkluut, Strandplevier, Vale Gier, Waterrietzanger, Wilde Zwaan, Witkopeend, Witoogeend, Zeearend, Zilvermeeuw, Zwarte Ibis, Zwarte Ooievaar en natuurlijk de Zwartkoprietvanger.

Enkele teksten – Dwerggors en Waterspreeuw onder andere – volgen binnenkort.

Reacties zijn gesloten.