Overasseltse en Hatertse Vennen

Overasseltse en Hatertse Vennen

kaartje-hatertse-vennen

De Overasseltse en Hatertse Vennen is een vennengebied dat te midden van een stuifzandrug van de Maas ligt. Het zand van de Maas werd hier in het verleden opgestuifd tot zandruggen die oorspronkelijk parallel aan de Maas doorliepen tot aan Bergharen. Grote delen van dit gebied zijn in het verleden afgegraven en omgezet in landbouwgrond. Het is een gebied van stuifkoppen, naaldbomen, vennen, droge heide en loofbos. Zelfs een klein stukje trilveen is aanwezig.

Eén van de vele vennen. Foto : Nick W.
Eén van de vele vennen. Foto : Nick W.

Het gebied heeft tot eind jaren tachtig zwaar geleden onder een grote Kokmeeuwenkolonie die zich gevestigd had nadat in de nabijheid van het Vennengebied een open stortplaats voor huishoudelijk afval was geopend. De vennen verzuurden en de stuifkoppen raakten volledig begroeid met grove den waardoor het waterpeil in de vennen daalde. Eind jaren negentig, toen de meeuwen hun kolonie hadden opgegeven, werd het gebied op de schop genomen. Zandstuifkoppen werden vrij gekapt evenals de oevers van de vennen. Hierdoor steeg de grondwaterstand en werd het gebied weer erg aantrekkelijk voor het libellen en amfibieën. Het gebied is nu nog in volle ontwikkeling en begint al een echt juweeltje te worden. Met het grote aanbod aan libellen en amfibieën zal het gebied vervolgens ook ornithologisch weer interessanter worden.

Foto: Harvey van Diek

Broedvogels van het gebied zijn onder andere de Boomvalk, Kuifeend, Dodaars, Havik, Sperwer en Groene Specht.

Het is niet verbazingwekkend dat het gebied een uitgebreide en bijzondere faunistische diversiteit heeft. Het gebied is naast voor vogels echt minstens zo interessant vanwege de grote diversiteit van libellen met meer dan 30 soorten en amfibieën met maar liefst 8 soorten (Knoflookpad, Rugstreeppad, Gewone Pad, Poelkikker, Middelste Groene Kikker, Alpenwatersalamander, Kamsalamander en Kleine Watersalamander). Ook voor dagvlinders heeft het gebied grote waarde. Het Groentje (zeer talrijk) en de Kleine Parelmoervlinder zijn de pronkstukken van het gebied.

 Foto: Harvey van Diek