De Bruuk

De Bruuk

De Bruuk. Foto: Ria Vogels.
De Bruuk. Foto: Ria Vogels.

De Bruuk (86 ha.) ligt ten zuidoosten van Groesbeek, vlakbij de Duitse grens, in het Bekken van Groesbeek. Het is geheel in bezit van Staatsbosbeheer. De Bruuk is een oud cultuurlandschap met vochtige graslanden, wilgenstruwelen, rietlanden, houtwallen en bos. Het gebied ligt tussen twee stuwwallen en ontvangt veel schoon kwelwater.

Hierdoor komen er veel waardevolle planten voor, zoals Spaanse ruiter, slanke sleutelbloem en tandjesgras. De belangrijkste biotooptypen zijn vochtige graslanden, eikenbos, wilgenbos en -struwelen en enkele rietlandjes en rietkragen langs sloten. In het voorjaar en zomer zijn hier Gekraagde Roodstaart, Grote Gele Kwikstaart, Boompieper, Sprinkhaanzanger, Kleine en Grote Bonte Specht, Groene Specht, Steenuil, Bosuil, Boomvalk en Wespendief te horen of te zien. In de winter is het een goede plek voor een Bokje. Leuke dwaalgasten zijn Krekelzanger en Graszanger.

Het gebied biedt ook onderdak aan enkele bijzondere libellen- en dagvlindersoorten.

Voor liefhebbers van orchideeën is het een absolute must.