Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening
Onze coördinator ruimtelijke ordening geeft op twee manieren invulling aan de doelstelling van de vogelwerkgroep om vogels en hun leefgebied te beschermen.
Allereerst onderhoudt hij contacten met overheden, natuurorganisaties en andere werkgroepen. Samenwerking met deze organisaties staat voor de vogelwerkgroep daarbij voorop.

Ten tweede houdt hij zich bezig met ontwikkelingen (bijvoorbeeld meedenken bij inrichtingsprojecten, verstoring tijdens broedseizoen en (bouw)werkzaamheden) binnen het werkgebied waarbij de bescherming van vogels een rol speelt. De coördinator kan zelf niet alle ontwikkelingen in het werkgebied in kaart brengen; daarvoor is hij afhankelijk van regio-informanten en leden van de vogelwerkgroep.

De vogelwerkgroep is nog op zoek naar regio-informanten die voor hun regio/gemeente de ontwikkelingen in de gaten willen houden, bijvoorbeeld door oren en ogen open te houden of door het raadplegen van lokale dagbladen. Als zich in uw omgeving ontwikkelingen voordoen waarbij de vogelwerkgroep haar kennis kan inbrengen en/of ontwikkelingen waarbij het mis gaat of dreigt te gaan met de bescherming van vogels, kunt u contact opnemen met de coördinator ruimtelijke ordening. Hij helpt u graag verder.