Ketelwoud – Reichwald

Ketelwoud – Reichwald

kaartje-reichswald

 

 

 

 

 

 

 

Ketelwald is de middeleeuwse naam voor het eens gesloten bosgebied tussen Nijmegen en Xanten. Al tegen het einde van de Middeleeuwen was dit bosgebied al in min of meer losse delen uit elkaar gevallen. Die verkleining ging door tot 1948. In het huidige bos zijn nog heel wat sparrenvakken aanwezig maar door de geleidelijke omvorming naar loofbos zal het aandeel naaldhout in de toekomst afnemen. Het gebied huisvest typische naaldhoutsoorten die elders in het werkgebied schaarser zijn geworden. Daarbij moet gedacht worden aan soorten als Wespendief, Zwarte Mees, Vuurgoudhaan en Kruisbek.

reichswald-01

Het Reichswald (zie bijgevoegde kaart) neemt het grootste deel van het Ketelwald voor zijn rekening. Door haar ecologische waarde en centrale ligging is dit het knooppunt van alle delen van de Ketelwaldprojecten.

Langs de zuidrand van het bos huist een populatie van het Vliegend Hert. Het is een van de grootste Europese keversoorten. De indrukwekkende kaken hebben de vorm van een hertengewei. De soort is zwaar zeldzaam in Nederland.

reichswald-02

Meer informatie over dit gebied is te vinden op Ketelwald.de