De Vogelwerkgroep is een broedvogelsoort rijker!

De Vogelwerkgroep is een broedvogelsoort rijker!

Dit jaar hebben twee paartjes Steltkluten met succes jongen grootgebracht in de Oeffelter Meent. Dit succes stond niet op zichzelf. Als gevolg van de vele regenval bleef het waterpeil in de kleiput stijgen. Louis Geraets en Jordy Houkes waren daarom genoodzaakt om tot tweemaal toe één van de nesten op te hogen. Uiteindelijk heeft dat paar drie jongen grootgebracht. Het andere paar is erin geslaagd om twee jongen groot te brengen. Inmiddels zijn ze uit het gebied vertrokken en naar alle waarschijnlijkheid is één van de paartjes met jongen waargenomen in de Groote Peel. Het broedgeval is vanaf begin tot eind nauwkeurig gevolgd. Alle informatie, onder andere over het tot twee keer toe ophogen van het nest, zal worden beschreven in een artikel dat zal worden gepubliceerde in de Mourik. In verband met de zeer kwetsbare locatie is het broedgeval stilgehouden.

DSC_8686DSC_8748

Reacties zijn gesloten.