Juli is (g)een suffe maand!

Juli is (g)een suffe maand!

Als ik opper dat juli een suffe maand is, word ik doorgaans op mijn vingers getikt. Maar ik denk dat ik niet de enige ben die er zo over denkt. In april en mei worden we verwend met vogelliedjes, overal waar je komt. In de zomermaanden ligt dát allemaal net even anders.

Juveniele Zwartkopmeeuw
Juveniele Zwartkopmeeuw @Erlecomse Waard (Foto: Mark Wilkinson)

De zangactiviteit neemt duidelijk af (al kun je, als je heeeeeel vroeg opstaat, zeker nog leuke concerten te horen krijgen!) en veel (zang)vogelsoorten zijn bezig met de voorbereidingen voor de najaarstrek (rui, opvetten), voor henzelf en voor hun jongen. In die zin is juli misschien een kalme maand te noemen. Toch gebeurt er van alles!

 

Dat er in juli bewegingen in de vogelwereld plaatsvinden, kan aan de hand van vrijwel elk plasdrasgebiedje met slikrandjes worden geïllustreerd. Waar de steltlopers in mei en juni vaak afwezig waren, worden nu allerlei Tureluurs, Witgatten, Groenpootruiters en Oeverlopers (of leuker) gemeld. Hun najaarstrek is al volop bezig. Inderdaad: midden in de zomer.

 

Ook andere soorten duiken ineens op, al zijn het soorten die actief zijn als de meerderheid van ons slaapt. Zo waren in de Ooijpolder twee Kwartelkoningen aanwezig; een vogelsoort die ooit in grote delen van Nederland broedde, maar die, net als de weidevogels, erg veel moeite heeft met de steeds grootschaliger wordende landbouw en met de vroege maaidata. Áls ons werkgebied al wordt aangedaan, is de kans op broedsucces zeer gering.

Een andere soort die deze maand ineens opduikt, is het Porseleinhoen. Deze soort broedt in moerassen met ondiep water en lage oevervegetatie; een biotoop die vanwege de regenval en de hoge waterstanden op aardig wat plaatsen te vinden is.

 

‘Blijven opletten’ is dus het devies. In mei en in september liggen de zeldzame trekvogels voor het oprapen, nu is het misschien iets lastiger om iets leuks te vinden. Toch zijn er kansen te over. Steltlopers, Kwartelkoningen en Porseleinhoenders zijn reeds genoemd, maar wat denken van allerlei leuke meeuwen- of sternsoorten? Ze komen eraan!

Reacties zijn gesloten.