Zeevogelreis oktober

Zeevogelreis oktober

Eén van de activiteiten die dit jaar georganiseerd wordt is een zeevogeltocht met Delta Safari (http://www.deltasafari.nl/). De tocht vertrekt vanuit Neetje Jans (op de Oosterscheldekering). Tijdens de tocht wordt er gechumd (een spoor van visafval achter de boot), waardoor de vogels dicht bij de boot zullen komen. Jan-van-genten, drieteenmeeuwen, alken en zeekoeten zijn de ‘normale’ soorten tijdens zo’n tocht. De krenten in de pap zijn de pijlstormvogels (heel soms!) en de verschillende soorten jagers.
De bedoeling is om begin oktober (buiten de herfstvakanties en het Dutch birding weekend) voor de vogelwerkgroep een boot af te huren. De tocht zal omstreeks 8:00 uur starten en duren tot ongeveer 16:00 uur. De kosten per persoon voor deze excursie bedragen 50,- euro exclusief reiskosten en eten & drinken.

Bij een minimum van 40 aanmeldingen kan de excursie doorgaan. Bij meer aanmeldingen (tot een maximum van 60) zal het excursiebedrag omlaag gaan. Mocht de excursie vanwege weersomstandigheden worden afgelast dan zijn hieraan geen kosten verbonden.

Het bestuur hoopt hiermee een laagdrempelige activiteit te hebben georganiseerd. We hopen dan ook op veel aanmeldingen (van nieuwe leden tot oude rotten). Het is op dit moment echter lastig in te schatten hoeveel leden aan deze excursie willen gaan deelnemen. Daarom wil het bestuur in dit stadium peilen hoeveel animo er is voor deze excursie.

Bij interesse in deze excursie dit graag voor 31 januari aan Jordy Houkes jordyhoukes@hotmail.com kenbaar maken. Dit wordt nog niet gezien als een definitieve aanmelding maar is alleen bedoeld om te peilen of dat we het minimaal aantal aanmeldingen behalen.

Reacties zijn gesloten.