Kraaijenbergse Plassen – Linden

Kraaijenbergse Plassen – Linden

In het prille voorjaar is Linden the place to be. Net ten zuiden van het dorpje ligt een vochtig gebiedje dat gesitueerd is tussen de inmiddels immense recreatiewateren van de Kraaijenbergse Plassen, waar een mooi fietspad van oost naar west doorheen loopt. De zuidkant van het fietspad bestaat uit kleine plukjes riet, pitrus en wilgenopslag, grenzend aan het grote open water. De noordkant begint eveneens met een vochtig deel, maar dit gaat snel over naar een vet begraasd grasland met wat meidoornhagen en losstaande struiken.

De vogelrijkdom geeft ofwel aan dat het een kwalitatief hoogstaand gebied is, ofwel dat het de enige oase is in een woestijn van onbruikbaar broedgebied. Beide zullen een kern van waarheid hebben. Feit is dat er allerlei leuke soorten in grote dichtheden voorkomen en dat er regelmatig (regionale) zeldzaamheden opduiken. Zo is Linden dé hotspot om Blauwborsten of Waterrallen te beluisteren en bevindt zich er in het winterhalfjaar een mooie slaapplaats voor Waterpiepers en andere zangvogels. In de trektijd heeft het gebied ook al bewezen dat er van alles verwacht kan worden: elk jaar komen er wel Beflijsters naar de grond en duiken er Rietzangers of Baardmannen op in het riet. Afgelopen week was het zelfs een heuse Snor!

 

 

Reacties zijn gesloten.