Vogelcursus 2020

Vogelcursus 2020

LogoVWG

[Status : cursus is vol! Lees op https://vogelwerkgroepnijmegen.nl/aktiviteiten/vogelcursus/ hoe je op de hoogte gehouden kunt worden van nieuwe aankondiging]

Veel mensen willen graag iets meer weten over vogels. Om in die behoefte te voorzien gaat de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken in 2020 opnieuw een “vogelcursus voor beginners” verzorgen. De cursus is bedoeld voor iedereen die als beginnend vogelaar graag een handje geholpen wil worden. De cursus is zo opgezet dat de vogels van verschillende biotopen/landschappen in onze omgeving en van de verschillende seizoenen aan bod komen. De cursus begint in de winter (februari) en eindigt tegen de zomer (juni). Het zwaartepunt ligt in het voorjaar.

kievit
grutto
tova

De cursus bestaat uit vijf  lesavonden en vijf excursies. In het eerste deel van elke lesavond worden algemene zaken behandeld zoals bouw van de vogel, gedrag, voortplanting, etc. In het tweede deel van de avond staat de herkenning van de vogels centraal. Elke lesavond wordt minimaal een tiental vogels behandeld die voorkomen in het gebied waar de daarop volgende zaterdag de excursie plaats vindt.

De cursusavonden worden gehouden in een ruimte van de Radboud-universiteit, de exacte locatie wordt later bekend gemaakt. In 2020 vinden die plaats op donderdagavonden van 19.30 – 21.45 uur. De excursies zijn van 09.30 – 12.30 uur op de zaterdag volgend op de theorieavond. We gaan steeds naar een ander gebied: de Ooijpolder, Duivelsberg, Bemmelse Waard, Millingerwaard en de Hatertse Vennen.

Het  programma voor 2020 ziet er als volgt uit:
•    13 en 15 februari: wintervogels met nadruk op eenden en ganzen. Excursie Ooijpolder.
•    12 en 14 maart: voorjaar in het bos. Excursie Duivelsberg.
•    9 en 11 april: boerenlandvogels. Excursie Bemmelse Waard.
•    7 en 9 mei: voorjaar Gelderse Poort. Excursie Millingerwaard.
•    4 en 6 juni: voorjaar in bos, heide en ven. Excursie Hatertse Vennen.
Let op: dit is het voorlopige programma. Er kunnen eventueel nog aanpassingen van het programma nodig zijn.

Kosten van deelname zijn € 40.-

Reacties zijn gesloten.