Vogeleilandjes Kraaijenbergse Plassen plas 7

Vogeleilandjes Kraaijenbergse Plassen plas 7

Op de Kraaijenbergse Plassen vindt momenteel geen delfstoffenwinning meer plaats. Wel is de ontgrinder Smals nog bezig met de herinrichting van De Riet. De afgelopen weken hebben enkele van jullie hier diverse steltlopers waargenomen. Smals is momenteel bezig met het dichtgooien van deze plas. De grondwerkzaamheden worden voor 31 december 2015 afgerond. Het inplanten gebeurd in 2016.

Al ten tijde van de bestemmingsplanwijziging is Justin Jansen betrokken geweest bij de inrichting van De Riet. Het gebied wordt ingericht ter compensatie van een dassenfamilie welke is verwijderd nabij de Dommelsvoort. Hierdoor waren de mogelijkheden voor het aanleggen van een “moerasgebied” beperkt.

Afgelopen jaar zijn Justin en ikzelf opnieuw in gesprek geweest met Smals. Tijdens dit overleg hebben we een voorstel ingediend voor het aanleggen van twee vogeleilandjes in plas 7 van de Kraaijenbergse Plassen, Voorstel vogeleilandjes . Inmiddels is het inrichtingsplan voor De Riet, Kraaijenbergse PlassenInrichtingsplan De Riet 1, definitief vastgesteld. Het voorstel van vogelaars uit GrootGrave en de VWG voor het aanleggen van de vogeleilandjes is één op één overgenomen in het definitieve ontwerp. Wederom een mooi voorbeeld van een goede samenwerking met een mooi resultaat voor vogels!

 

Reacties zijn gesloten.