Een stern met een witte wang

Een stern met een witte wang

Vorige week zijn de vlotjes voor de Zwarte stern weer uitgelegd in de natuurgebieden in de Gelderse Poort. De eerste Zwarte sterns zoeken al voor een goed plekje binnen de kolonie. Tijdens een excursie van de vogelcursus voor beginners werd er zaterdagochtend een bijzondere stern ontdekt in de Millingerwaard. Terwijl een drukte van jewelste was voor de kijkhut met Zwarte sterns zat iets verderop in een drassig plasje een Witwangstern te rusten. Met tussenpozen was de vogel fraai foeragerend te zien dicht langs het pad.

De Witwangstern is vrij gemakkelijk te herkennen door het markante uiterlijk. De vogel lijkt op een Visdief, maar dan met een grijze buik en donkerrode snavel en dito poten. Door de getinte buik en grijze rug ontstaat er in het gezicht een witte wang, waar de vogel zijn naam aan heeft te danken.

Dit is de tweede waarneming ooit voor de Millingerwaard. De laatste waarneming binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep dateerde alweer uit 2012. De kans dat deze stern, en ook andere zuidelijke soorten, vaker gaan opduiken is groot. Door gunstige weertypen in het voorjaar, verbetering van grote aaneengeschakelde moerassen met drijvende waterplanten (broedbiotoop) en klimaatveranderingen worden moerassterns steeds vaker gezien in Nederland. Zo broeden er al enkele jaren Witvleugelsterns en Witwangsterns in het Zuidlaardermeer in Groningen. Het is niet onmogelijk dat er ooit een paartje een broedpoging onderneemt in ons werkgebied.

IMG_6755
Foto: Vincent Sanders
Reacties zijn gesloten.