Cursus “Vogels voor beginners 2016”

Cursus “Vogels voor beginners 2016”

Veel mensen willen graag iets meer weten over vogels. Om in die behoefte te voorzien gaat de Vogelwerkgroep Nijmegen in 2016 opnieuw een “vogelcursus voor beginners” verzorgen. De cursus is bedoeld voor iedereen die als beginnend vogelaar graag een handje geholpen wil worden. De cursus is zo opgezet dat de vogels van verschillende biotopen/landschappen in onze omgeving en van de verschillende seizoenen aan bod komen. De cursus begint in de winter (eind februari) en eindigt in het voorjaar (eind mei). Het zwaartepunt ligt in het voorjaar.

De cursus bestaat uit vijf lesavonden en vijf excursies. In het eerste deel van elke lesavond worden algemene zaken behandeld zoals verrekijkers, bouw van de vogel, gedrag, voortplanting, etc. In het tweede deel van de avond staat de herkenning van de vogels centraal. Elke lesavond worden minimaal een tiental vogels behandeld die voorkomen in het gebied waar de zaterdag daarop de excursie plaats vindt.

De cursusavonden worden gehouden in het Gymnasion aan de Heijendaalseweg in Nijmegen. In 2016 gebeurt dat op donderdagavonden van 19.45 – 21.45 uur . De excursies zijn van 09.30 – 12.30 uur op de zaterdag volgend op de theorieavond. We gaan steeds naar een ander gebied: de Ooijpolder, Duivelsberg, Bemmelse waard en de Hatertse vennen.

Het programma voor 2016 ziet er als volgt uit:
• 18 en 20 februari 2016: wintervogels met nadruk op eenden en ganzen. Excursie Ooijpolder.
• 31 maart en 2 april: voorjaar in het bos. Excursie Duivelsberg.
• 21 en 23 april: boerenlandvogels. Excursie Bemmelse waard.
• 12 en 14 mei: voorjaar Gelderse Poort. Excursie Ooijpolder.
• 2 en 4 juni : voorjaar in bos, heide en ven. Excursie Hatertse Vennen.
Let op : de exacte data van de cursus kunnen eventueel nog veranderen.

Kosten waarschijnlijk: € 40.-
Maximaal kunnen 30 personen aan deze cursus deelnemen.
Opgave voor deze cursus kan via: vogelcursus@vogelwerkgroepnijmegen.nl

Reacties zijn gesloten.