De beste wensen voor 2017!

De beste wensen voor 2017!

De laatste dagen van december zijn altijd mooi. Dit jaar waren ze dat zeker niet vanwege het weer: de kerst was nat, het wolkendek grijs en de wind stevig. Nee, de laatste dagen van december zijn altijd mooi omdat onze lijsten dan vrijwel compleet zijn. Verreweg de meeste waarnemingen zijn dan gedaan en ingevoerd, dus het is een mooi moment om terug te kijken naar wat het voorbije jaar ons, onze Vogelwerkgroep, heeft gebracht. Het is een mooi moment om uit te kijken naar de toekomst, terwijl we melancholisch teren op het verleden. Nostalgie is niet meer wat het ooit was.

De Kuifaalscholver was een mooie aanvulling op de lijst van menig Nijmeegs vogelaar
De Kuifaalscholver was een mooie aanvulling op de lijst van menig Nijmeegs vogelaar

Precies een jaar geleden vroeg ik me af of het ook in 2016 weer zou lukken om een IJsduiker in het werkgebied te zien, als je er niet al op 1 januari bij zou zijn. Het recordbeest van de Bisonbaai en Bemmel heeft hierop in elk geval volmondig ‘ja!’ geantwoord. Hij blééf maar hangen! Tot 4 mei maar liefst! Dit jaar zal ik dezelfde vraag voorleggen over de Frater. Tot 1990 kwam de soort in het werkgebied jaarlijks voorbij, maar nadien ging het snel bergafwaarts. Voor menigeen zullen de achttien vogels van Lent een nieuw kruisje op hun lijst hebben veroorzaakt. Hoe lang kunnen we in 2017 van dit fraaie vogeltje genieten? Hebben zij het vuurwerkgeweld doorstaan en blijven ook zij hangen tot begin mei?

In 2016 zijn op nijmegen.waarneming.nl meer dan 307.000 waarnemingen ingevoerd. In 2015 waren dat er zo’n 320.000. Ongeveer 68% hiervan (in 2016 zo’n 210.000 waarnemingen, een kleine 10.000 minder dan vorig jaar) gaan over vogels. Van de overige soortgroepen zijn, zoals in onderstaand diagram te zien is, planten en (dag- en nacht)vlinders het best vertegenwoordigd.

Waarnemingenverdeling over de verschillende soortgroepen (Bron: waarneming.nl, 26 december 2016)
Waarnemingenverdeling over de verschillende soortgroepen (Bron: waarneming.nl, 31 december 2016)

De Buizerd is traditiegetrouw de soort waaraan verreweg het vaakst een record in waarneming.nl wordt gewijd, dit jaar met ruim 6000 ingevoerde waarnemingen (zie onderstaande tabel). Aan de andere kant van de lijst staan elf soorten die eenmaal en door slechts één waarnemer zijn genoteerd. Het gaat daarbij uitsluitend om (regionale) zeldzaamheden: Bruine Boszanger, Dwerggors, Grote Pieper, Flamingo, Parelduiker, Sneeuwgors (alle met bewijs), Notenkraker, Reuzenstern, Roodmus, Slangenarend en Kuifleeuwerik. Deze laatste vijf soorten zijn zonder bewijsmateriaal ingevoerd. De waarnemingen van met name Kuifleeuwerik en Slangenarend zijn uiterst twijfelachtig te noemen.

Top-15 van vaakst ingevoerde vogelsoorten (Bron: waarneming.nl, 31 december 2016)
Top-15 van vaakst ingevoerde vogelsoorten (Bron: waarneming.nl, 31 december 2016)
Top-15 waarnemers met de meeste vogelwaarnemingen op hun naam in 2016 (Bron: waarneming.nl, 31 december 2015)
Top-15 waarnemers met de meeste vogelwaarnemingen op hun naam in 2016 (Bron: waarneming.nl, 31 december 2015)

De vogelwaarnemingen in het werkgebied van Vogelwerkgroep Nijmegen e.o. zijn dit jaar gedaan door ruim 1700 waarnemers. Toch nemen, net als vorig jaar, slechts vijftien personen samen ongeveer de helft van deze vogelwaarnemingen voor hun rekening. De waarnemingaantallen van deze top-15 zijn in de tabel hiernaast weergegeven.

 

Welke kwaliteit voerden deze 1700 waarnemers aan? Nou, bijvoorbeeld een Griel die bleef plakken, een Cetti’s Zanger en twee paar Steltkluten die tot broeden kwamen, een Snor die maar bleef snorren, eindelijk weer eens Kwartelkoningen in de Ooijpolder, heel lang een Orpheusspotvogel bij Mill, een prachtige Ralreiger, werkelijk overal Bladkoningen,

een Graszanger in de Bruuk op herhaling, blijkbaar een Roodmus bij Oeffelt, een Bastaardarend boven de Hamert, verschillende Steppekiekendieven en een Notenkraker op trek, een heuse Kuifaalscholver op de Waal, een nog heusere Zwartkoprietzanger in de netten van Bram, evenals knalsoorten als Bruine Boszanger, Sperwergrasmus en Waterrietzanger aldaar. En dan zijn er ook nog die geruchten over een tweetal stilgehouden megazeldzaamheden waarover we hopelijk snel bijgepraat zullen worden…

De Fraters van Lent laten zich al geruime tijd prachtig bekijken!

De vogelsoortenteller is in 2016, gebaseerd op de niet-onder embargo staande, niet-dubieuze, zekere waarnemingen van inheemse vogelsoorten die zijn ingevoerd in waarneming.nl, blijven steken op 257; een ruime verbetering van de 241 vorig jaar. Kan een jaar nog beter? En met nog meer kwaliteit?

Slechts de tijd zal het leren. De kansen hierop kunnen in elk geval sterk worden vergroot door zoveel mogelijk buiten te zijn en tijdens die buitentijd niet alleen af te rennen of rijden op gemelde waarnemingen van anderen, maar vooral ook zelf op zoek te gaan. En deel je waarnemingen! We vormen sámen een Vogelwerkgroep. Laten we dan ook sámen genieten van al het moois dat ons werkgebied ons elk jaar te bieden heeft! Ga ervoor! De allerbeste wensen voor 2017!

 

Reacties zijn gesloten.