Vogelcursus 2023

Vogelcursus 2023

[UPDATE De cursus voor 2023 is vol! Het is niet meer mogelijk je in te schrijven. Je kunt nog wel gebruik maken van de mogelijk tot voorinschrijving voor de cursus in 2024]

Veel mensen willen graag iets meer weten over vogels. Om in die behoefte te voorzien gaat de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken, na enkele jaren onderbreking, in 2023 opnieuw een “vogelcursus voor beginners” verzorgen.

De cursus is bedoeld voor iedereen die als beginnend vogelaar graag een handje geholpen wil worden. De cursus is zo opgezet dat de vogels van verschillende biotopen/landschappen in onze omgeving en van de verschillende seizoenen aan bod komen. De cursus begint in de winter (februari) en eindigt tegen de zomer (juni). Het zwaartepunt ligt in het voorjaar.

De cursus bestaat uit vijf lesavonden en vijf excursies. In het eerste deel van elke lesavond worden algemene zaken behandeld zoals bouw van de vogel, gedrag, voortplanting, etc. In het tweede deel van de avond staat de herkenning van de vogels centraal. Elke lesavond wordt minimaal een tiental vogels behandeld die voorkomen in het gebied waar de daarop volgende zaterdag de excursie plaats vindt.

Omdat we weten dat de belangstelling hoog is, vragen we je je alleen in te schrijven als je het gehele programma kunt volgen én niet eerder aan deze cursus hebt deelgenomen. Schrijf je ook niet in als je zelfstandig al wat meer over vogels te weten bent gekomen en het beginnersstadium bent ontstegen: in deze gevallen kun je je kennis beter uitbreiden door deel te nemen aan excursies, of een VWG-lid te vragen eens mee het veld in te mogen gaan.

grutto

De cursusavonden worden gehouden in een ruimte van de Radboud-universiteit, de exacte locatie wordt later bekend gemaakt. In 2023 vinden die plaats op donderdagavonden van 19.45 – 22.00 uur. De excursies vinden plaats op de zaterdagochtend volgend op de theorieavond. We gaan steeds naar een ander gebied: de Ooijpolder, Wylerberg, Park Lingezegen, Millingerwaard en de Hatertse Vennen. Die locaties zul je steeds op eigen gelegenheid moeten bereiken.

Het  programma voor 2023 ziet er als volgt uit:
•    9 en 11 februari: wintervogels met nadruk op eenden en ganzen. Excursie Ooijpolder.
•    23 en 25 maart: voorjaar in het bos. Excursie Wylerberg.
•    20 en 22 april: boerenlandvogels. Excursie Park Lingezegen.
•    11 en 13 mei: voorjaar Gelderse Poort. Excursie Millingerwaard.
•    8 en 10 juni: voorjaar in bos, heide en ven. Excursie Hatertse Vennen.
Let op: er kunnen eventueel nog aanpassingen van het programma nodig zijn.

Kosten van deelname zijn € 50,-. Er is geen restitutie mogelijk (tenzij we door overmacht moeten annuleren).

tova

Reacties zijn gesloten.