Gelderse Poort – 5000 soorten

Gelderse Poort – 5000 soorten

De Gelderse Poort is het gebied waar de Rijn vanuit Duitsland Nederland binnenkomt en zich vertakt in de Waal, de Nederrijn en de IJssel. De grenzen van de Gelderse Poort lopen vanaf de Duitse grens tot aan Nijmegen en Arnhem. Het gebied is een gigantische bron voor vele spectaculaire soorten die zich via de rivieren door de rest van het land verspreiden. De Gelderse Poort is een gebied waar je nog veel échte natuur kan vinden en waar jaarlijks veel nieuwe soorten opduiken. Ondanks dat de diversiteit aan biotopen in dit gebied relatief klein is, zijn er spectaculair veel en bijzondere soorten waargenomen. Maar in hoeverre klopt dit nou? Is de Gelderse Poort echt zo’n hotspot voor biodiversiteit?
Er staat wat moois te gebeuren in 2022.

Komend jaar gaan leden van onze vogelwerkgroep samen met de Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort en Staatsbosbeheer fanatiek het veld in om met zijn allen in 1 kalenderjaar 5000 soorten kunnen ontdekken in dit rijke gebied. En dat zijn natuurlijk niet alleen vogels. In het gebied zijn meer dan 6000 soorten ooit gezien en 5000 in de laatste 5 jaar. Maar kan dit ook in één en hoeveel nieuwe soorten gaan we ontdekken in dit superdiverse gebied dat desondanks uit slechts één floradistrict bestaat. Kijk op de website https://soortenjaargeldersepoort.nl/  en tel af tot 1 januari 2022. Mocht je veel kennis van speciale soortgroepen hebben, dan word je bij deze uitgenodigd om op onderzoek uit te gaan in de Gelderse Poort, excursies te geven of je aan te sluiten bij excursies.

(Dit stukje verscheen eerder in onze nieuwsbrief en werd geschreven door Erik van Dijk, Niels Eimers en Vincent Sanders).

Reacties zijn gesloten.