De Mourik

“De Mourik” is het verenigingstijdschrift dat drie keer per jaar verschijnt. In De Mourik staan mededelingen van het bestuur, excursieverslagen, een waarnemingenrubriek en artikelen over broedvogelinventarisaties, tellingen en andere onderzoeken. Artikelen voor De Mourik zijn altijd welkom! De redactie zal u daarbij, indien gewenst, bijstaan. Voor aanwijzigingen qua opmaak en aanleveren van de verschillende delen van het artikel, neem contact op met de Mourik-redactie met behulp van onderstaand formulier.

Al de jaargangen vindt u hier:

 

 

 
Een index van de Mourik artikelen (t/m 2019 nr. 3) : Download

Share Button