Boswachterij Sint Anthonis en Ullingse Bergen

Ullingse Bergen - foto: Harvey van Diek

Wie boswachterij Sint Anthonis bezoekt, vindt een verrassend gevarieerd landschap met mooie opgaande bossen, heidevelden met jeneverbessenstruiken en prachtige vliegdennen. Het aantrekkelijke van Sint Anthonis is dat geen landschap te groot is: bossen, heide, akkers en weilanden wisselen elkaar prachtig af.

De grove den bepaalt het gezicht van de boswachterij. In de vorige eeuw zijn ze aangeplant om stuthout voor de Limburgse mijnen te leveren. Erg rijk aan natuur zijn dit soort bossen niet. Vandaar dat Staatsbosbeheer loofbomen heeft aanplant. Dennen- en sparrenbossen worden nu afgewisseld door loofbossen van berk en eik. Op de heide grazen Kempische heideschapen en Schotse hooglanders. Zij helpen mee het landschap open te houden.

In het heidegebied de Ullingse Bergen zijn nog enkele stukken zandverstuiving. Door de stikstofdepositie is echter een groot deel van de kale grond vergrast. Met afplaggen en begrazing door Kempische heideschapen wordt getracht het pijpenstrootje eronder te houden. Schotse Hooglanders worden ingezet voor he ruigere werk.

Door het hele gebied lopen een aantal verharde en onverharde maar goed berijdbare fietsroutes. Ook voor wandelaars zijn meerdere routes uitgezet.

Leuke vogelsoorten die je hier kunt aantreffen zijn afhankelijk van het seizoen: Boomleeuwerik, Klapekster, Kleine Bonte Specht, Zwarte Specht, Havik, Sperwer, Nachtzwaluw, Geelgors, diverse mezensoorten, Veldleeuwerik en Wulp.

Ullingse Bergen  - foto: Harvey van DiekUllingse Bergen - foto: Harvey van Diek

 

Share Button