Waarnemingen

Onze vogelwerkgroep maakt gebruik van Waarneming.nl als online- archiefsysteem. Voor een aantal (bijzondere) soorten, die soms dicht bij elkaar kunnen zitten, is het van belang extra informatie te geven over de juiste plek, het kleed van de vogel, gedrag, afstand tot de ander, ter plaatse of overvliegend, enz. Voeg bij bijzondere soorten altijd een beschrijving toe. Bijzonder is niet altijd zeldzaam. Bijvoorbeeld waarnemingen van soorten die in bepaalde jaargetijden eigenlijk niet in ons land verblijven, een zomergast die toch overwintert. Ook hier zien we er graag een omschrijving bij. (of kan er anders om gevraagd worden)

U ZIET EEN BIJZONDERE SOORT, MAAR BENT BANG VOOR VERSTORING?

Indien u wilt dat uw waarneming wel opgenomen wordt in het archief, maar u wilt er nog geen ruchtbaarheid aan geven, dan kunt u kiezen voor de optie ‘embargo‘(=uw waarneming blijft dan buiten beeld tot een bepaalde door u gekozen datum) of ‘vervagen‘(= op kilometerblok zetten). Dit ter bescherming van gevoelige soorten, locaties en nestkasten.

Uw waarnemingen kunt u hier invoeren.

Share Button