Introductie

Bescherming van vogels en hun leefgebied
Voor de wetland de Gelderse Poort is de Wetlandwacht actief. In de rest van het werkgebied geeft de coördinator ruimtelijke ordening met hulp van regio-informanten invulling aan de doelstelling om vogels en hun leefgebied te beschermen. Verder is een aantal leden van de vogelwerkgroep actief in het beschermen van specifieke soorten, zoals Huiszwaluw, Huismus en Gierzwaluw.

Wetgeving
De bescherming van vogels is geregeld in de flora- en faunawet. Vogelbescherming Nederland heeft een handige website opgezet om u antwoord te geven op de meest voorkomende vragen over wat wel en niet is toegestaan in relatie tot wilde vogels. Deze vragen zijn verdeeld over zes thema’s (jacht en schadebestrijding, kappen en snoeien, verstoring, (bouw)werkzaamheden, landelijk gebied en houden en prepareren). Naast informatie over juridische begrippen en allerlei wetten en regels, vindt u informatie over hoe u actie kunt ondernemen wanneer u overtredingen van deze regels constateert of vermoedt.

Share Button