IVN : start Groencursus Voorjaar 2016

Het IVN Rijk van Nijmegen organiseert de Groencursus Voorjaar 2016.
Deze basis natuurcursus start op 5 april en bestaat uit vijf theorieavonden en vijf excursies.
In de voorjaarscursus kijken we hoe de landschappen rondom Nijmegen zijn ontstaan: het stuwwallenlandschap van de Sint-Jansberg, het rivierduinenlandschap van de Overasseltse Vennen, de nieuwe natuur van de Millingerwaard, de uiterwaarden van de Bemmelse Waard en de natte schraalgraslanden van de Bruuk.
Op de lesavonden behandelen we onder meer zangvogels, zoogdieren, weidevogels, amfibieën en reptielen, wilde planten, insecten en ook natuurontwikkeling en natuurbeheer. Sommige onderwerpen worden als practicum gegeven. Tijdens de excursies wordt de theorie zichtbaar. We zien waarom sommige planten en dieren juist wel in dat gebied voorkomen en waarom andere soorten juist niet.
De kosten van deze cursus bedragen € 65,–, dit is inclusief het cursusboek.

De cursusdata zijn: theorieavonden op dinsdag 5 en 19 april, 10 en 24 mei en 7 juni van 19.45 uur tot 21.45 uur.
Excursies op de zaterdagen 9 en 23 april, 14 en 28 mei en 11 juni van 9.30 uur tot 12.30 uur.

Voor meer informatie en aanmelden: Angela Mundi per email angelamundi@dse.nl of 06-40475954.

Meer informatie is ook na te lezen op
www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/cursussen/groencursus

Share Button