Excursie Zeeland & Zuid-Holland

Op en rond de zoute wateren van de Nederlandse Delta overwinteren tal van leuke soorten die bij ons in de regio niet of enkel als zeldzame gast te zien zijn. Het is inmiddels een traditie geworden om iedere winter een dag te vogelen met de VWG in Zuid-Holland en Zeeland.
Dit jaar zal deze excursie plaatsvinden op zaterdag 18 februari onder leiding van Jos van Oostveen.

De dag staat in het thema van zeevogels, ganzen en steltlopers. Denk daarbij aan soorten als IJseend, Kuifaalscholver, IJsduiker, Roodkeelduiker, Kuifduiker, Roodhalsgans, Zwarte rotgans, Rosse Franjepoot, Zwarte zeekoet en wie weet wat er verder nog opduikt. Daarnaast worden grote aantallen algemenere soorten waargenomen en is daarmee ook voor beginnende vogelaars erg boeiend.

Vertrek 07:00 vanaf het HD-gemaal.

Opgeven kan door te mailen naar Jos: josvanoostveen@gmail.com . Vermeld daarbij naam, telefoonnummer en of je over een auto beschikt. Er zal gecarpoold worden en benzinekosten worden gedeeld.

Info over de route hoort u na aanmelding tzt van Jos,

Tip: vaak kan het verrassend koud zijn! Voldoende warme kleding wordt aanbevolen.

Veel plezier!

Share Button