Dagexcursie Zeeland [Nog twee plekken beschikbaar]

Voor de Zeeuwse kust overwinteren grote aantallen zeevogels. Net als iedere winter zullen we hier, onder leiding van Jos van Oostveen, als Vogelwerkgroep een bezoek aan brengen. Locaties als de Brouwersdam en Neeltje Jans staan garant voor hoge aantallen en leuke soorten waaronder IJseenden, Grote zee-eenden, Roodkeelduikers, Kuifaalscholvers en verschillende soorten futen.

De te bezoeken gebieden en de precieze route hangt af van de waarnemingen in de Zeeuwse delta in de week voorafgaand aan de excursie en zullen de deelnemers in de week voor de excursie ontvangen.

Vertrek 07:00 vanaf het HD-Gemaal. Terugkomst voor het avondeten.

Voor deze excursie dient u zich aan te melden bij Jos:

josvanoostveen@gmail.com of 06-51512985

Vermeld daarbij het volgende:
– Uw mailadres én telefoonnummer.
– Met hoeveel personen u komt.
– Of u over een beschikbare auto beschikt.
– Of u bereid bent die dag te rijden en hoeveel plaatsen u beschikbaar heeft.

Jos zorgt ervoor dat iedereen, tegen gedeelde benzinekosten, een zitplaatsje in een auto heeft.

Kleed je goed warm aan en neem voldoende te eten mee want de Brouwersdam is altijd weer verrassend koud!

Share Button