Cursus “Vogels voor beginners 2017”

LogoVWG

[update 27/11 : cursus vol, alleen nog aanmeldingen reservelijst mogelijk!]

Veel mensen willen graag iets meer weten over vogels. Om in die behoefte te voorzien gaat de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken in 2017 opnieuw een “vogelcursus voor beginners” verzorgen. De cursus is bedoeld voor iedereen die als beginnend vogelaar graag een handje geholpen wil worden. De cursus is zo opgezet dat de vogels van verschillende biotopen/landschappen in onze omgeving en van de verschillende seizoenen aan bod komen. De cursus begint in de winter (februari) en eindigt tegen de zomer (juni). Het zwaartepunt ligt in het voorjaar.

kievitgruttotova

De cursus bestaat uit vijf  lesavonden en vijf excursies. In het eerste deel van elke lesavond worden algemene zaken behandeld zoals verrekijkers, bouw van de vogel, gedrag, voortplanting, etc. In het tweede deel van de avond staat de herkenning van de vogels centraal. Elke lesavond wordt minimaal een tiental vogels behandeld die voorkomen in het gebied waar de daarop volgende zaterdag de excursie plaats vindt.

De cursusavonden worden gehouden in het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit aan de Heijendaalseweg in Nijmegen. In 2017 gebeurt dat op donderdagavonden van 19.30 – 21.45 uur. De excursies zijn van 09.30 – 12.30 uur op de zaterdag volgend op de theorieavond. We gaan steeds naar een ander gebied: de Ooijpolder, Duivelsberg, Bemmelse Waard, Millingerwaard en de Hatertse Vennen.

Het  programma voor 2017 ziet er als volgt uit:
•    16 en 18 februari  2017: wintervogels met nadruk op eenden en ganzen. Excursie Ooijpolder.
•    23 en 25 maart: voorjaar in het bos. Excursie Duivelsberg.
•    13 en 15  april:  boerenlandvogels. Excursie Bemmelse Waard.
•    11 en 13  mei: voorjaar Gelderse Poort. Excursie Millingerwaard.
•    8 en 10 juni : voorjaar in bos, heide en ven. Excursie Hatertse Vennen.
Let op: dit is het voorlopige programma. Er kunnen eventueel nog aanpassingen van het programma nodig zijn.

Kosten waarschijnlijk € 45.- De cursus gaat door bij voldoende belangstelling en er kunnen maximaal 30 personen aan deelnemen. Opgave voor deze cursus kan via vwgvogelcursus@gmail.com.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Share Button