Oosterhoutse Waard en Oosterhoutse Bos

oosterhoutse bosDe Oosterhoutse Waard is een langgerekte uiterwaard langs de noordoever van de Waal ten westen van Nijmegen. Het is een gebied met uitgestrekte kale graslanden, brede zandstranden en een paar plassen. Het Oosterhoutse Bos is een oud landgoed dat pal langs de dijk ten noorden van de uiterwaard ligt.

Vanaf Nijmegen kom je over de dijk richting westen vanzelf in de Oosterhoutse Waard. Net voorbij de spoorbrug liggen uitgestrekte graslanden. Maar weinig vogels broeden hier. In de winter is het een goede plaats voor ganzen en er zitten vaak grote groepen Wulpen. Binnendijks ligt het begroeide Fort Beneden Lent. Op de wallen van dit fort broeden Grauwe Ganzen en Sperwer en een kleine kolonie Blauwe Reigers. Op het water in de gracht zwemmen ’s winters (tussen de meest rare ontsnapte, maar inmiddels in de verre omgeving uitzwermende vogels zoals Carolina Eend, Mandarijneend, Muskuseend, Canadese Gans en Indische Gans) Dodaarzen en Grote Zaagbekken. In de wilgen zit wellicht een IJsvogel.
Verder westwaarts staat een aantal grote hoogspanningsmasten. In deze masten zitten regelmatig Buizerds en Slechtvalken. De Slechtvalken broeden in een nestkast aan de overzijde van de rivier op de elektriciteitscentrale en jagen regelmatig in de Oosterhoutse Waard. In de zomer zitten ze vaak met hun jongen op één van de masten.

oosterhoutse bos en waard

Onder de hoogspanningsmasten liggen graslanden die in het voorjaar kletsnat zijn. Hier zoeken dan doortrekkende Grutto’s, Tureluurs en Scholeksters naar voedsel samen met Slobeenden.

oosterhoutse bos en waard2

Foto: Ria Vogels
Ter hoogte van de toegangspoort van het Oosterhoutse Bos liggen twee doorbraakkolken. Op deze plassen kun je allerlei eenden zien en in de hoge populieren slapen Kauwen die in het Oosterhoutse Bos broeden.

Rechts langs de poort kun je het Oosterhoutse Bos in, een oud landgoed dat in bezit is van een heuse barones. Het bos hangt vol met nestkasten voor Koolmezen. In het bos staan veel oude holle bomen. Holenbroeders zoals spechten, Boomklever, Kauw en Holenduif zijn er dan ook algemeen. Verder broeden er in de Betuwe schaarse soorten zoals Goudhaan, Havik, Sperwer, Ransuil, Bosuil, Appelvink en soms de Houtsnip. In het oosten ligt een klein pinetum waar ooit in het voorjaar van 2002 een Zwarte Mees een territorium had.

Tijdens hoogwater krijgt het bos een hele andere aanblik. Grote delen van het bos stromen dan vol met kwelwater en zo kan het gebeuren dat beuken met de voeten in het water staan. In de winter zijn de hagen ten oosten van het bos leuk om langs te wandelen. Groepen mezen en lijsters zitten dan in de struiken en op de weides.

Net voorbij het bos kun je links de dijk af de Oosterhoutse Waard in (poort sluiten en niet met je auto inrijden, anders krijg je ruzie). Het grindpad komt uit bij een langgerekte plas. Deze plas is redelijk rustig en ’s winters slapen hier duizenden ganzen. Op het water zitten veel duikeenden: Brilduiker, Tafeleend, Kuifeend, Nonnetje, Grote Zaagbek en in 2001 zelfs Grote Zee-eenden. Verder zitten er ook heel veel Smienten en Meerkoeten. In de zomer broeden Grauwe Ganzen op de oeverwal achter de plas, Kleine Plevieren op de oevers en Blauwborsten in de ruigtes.

oosterhoutse bos en waard3

Vanaf deze plas kun je ook de Waalstranden die tussen deze plas en de spoorbrug liggen bereiken. Op deze brede zandstranden rusten grote groepen meeuwen. Naast algemene soorten zoals groepen Grote en Kleine Mantelmeeuwen zitten er regelmatig Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen. Ook kun je op en bij de stranden zoeken naar dode vogels die het slachtoffer zijn van Slechtvalken of van de hoogspanningsmasten.

Terug op dijk kom je langs een aantal graslanden die de laatste jaren nogal ruig waren en waar ooit jaarlijks tot vier Kwartelkoningen zaten te roepen. In de winter grazen hier grote groepen ganzen.

In de westpunt van de Oosterhoutse Waard ligt een oude strang die in de zomer droog valt. In natte voorjaren kunnen hier leuke steltlopers en eenden zitten.

Voor wie verder wil, kan doorgaan naar de Loenense Buitenpolder, het Loenense Bos en Strandpark Slijk Ewijk.

Weide Oosterhoutse bos - foto: Twan Teunissen

 

Share Button