Lentse Waard en Waalstrang

Overzichtsfoto Lentse Waard vanaf Waalbrug - foto: Twan Teunissen

De Lentse Waard en de uiterwaard ten oosten van de Waalbrug vormen twee relatief kleine uiterwaarden op steenworpafstand van Nijmegen ten noorden van de Waal. Forensen rijden dagelijks over de rand van het gebied en kijkend door hun raampje zien ze dan de uiterwaarden langs de Waal liggen. Het gebied is in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren afgegraven voor dijkverzwaringen. In het gebied liggen een gegraven strang en ruige graslanden.

Anno 2015 is het gebied enorm op de schop gegaan voor de aanleg van een nevengeul of bypass voor de Waal die bij zeer hoog water voor een betere doorstroming garant moet staan. De zuidpunt van het dorp Lent komt als een eiland tussen beide stromen in te liggen.

Wat dit allemaal voor de natuur gaat opleveren is nog een vraag zonder antwoord.

Op het water van de strang zitten in de winter groepen eenden en ganzen zoals Grauwe Gans, Kolgans, Smient, Kuifeend en Pijlstaart. In de ruige extensief begraasde graslanden broedt de Graspieper, Putter, Rietgors en Bosrietzanger. De Buizerd, Torenvalk en Steenuil die binnendijks broeden, zoeken hier naar voedsel.

lentse waard lentse waardstrang

Deze waarden zijn vooral tijdens hoogwater erg interessant. Allerlei eenden zitten dan op de hoge ruggen die net niet onder water staan en Graspiepers en Waterpiepers zoeken naar voedsel op de dijkhellingen.

De uiterwaarden zijn per fiets in vijf minuten te bereiken vanaf het centrum van Nijmegen en liggen in het Waalspronggebied. Het gebied is te overzien vanaf de Bemmelse Dijk.

 

Share Button