Landgoed Tongelaar

tongelaarHet Landgoed Tongelaar ligt ten zuiden van Gassel. De 248 hectare wordt begrensd door de Ottersgraaf en de Lage Raam. Het omvat bosopstanden, weiden, akkers, laanbeplantingen, houtwallen, boerderijen en een laatmiddeleeuws kasteel.

Het landgoed is gelegen op de overgang van kleigronden die zijn afgezet door de Maas en een gebied van verschillende waterlopen zoals de Lage Raam, de Ottersgraaf en de Biestgraaf, die in het westelijke puntje van het landgoed samenvloeien in de Graafse Raam, die bij Grave uitmondt in de Maas.

Het gebied wordt beheerd door het Brabants Landschap.

Tongelaar is een eeuwenoud landgoed. Op de plaats van het kasteel lag al in de 9e eeuw, op een natuurlijke verhoging te midden van uitgestrekte moerassen en rivierbegeleidende bossen, een vluchtburcht. In zijn huidige vorm dateert het kasteel van de 15e eeuw. Het landgoed  is vrij toegankelijk op wegen en paden. Er is een parkeerplaats bij het kasteel waar een wandelroute van 3 kilometer begint.

tongelaar2 tongelaar3tongelaar-01

Ondanks ontbossing heeft het landschap zich in ongeveer 185 jaar tijd ontwikkeld tot een gerijpt, heel bijzonder landschap: grootschalige door prachtige monumentale eikenlanen ingedeelde akkers- en weidecomplexen, onderbroken door verspreid liggende bosopstanden en met houtwallen geaccentueerde terreinglooiingen.

De afwisselende opbouw van houtwallen maken dit natuurgebied tot een belangrijk broed- en foerageergebied voor vogels als Boomvalk, Buizerd, Torenvalk, Kerkuil, Ransuil en elders weer de Bosuil, Steenuil, Havik en Wespendief.

Het landgoed herbergt ook een breed scala aan zangvogels: Boompieper, Bosrietzanger, Braamsluiper, Grasmus, Kleine Karekiet, Kwartel, Nachtegaal, Patrijs, Roodborsttapuit, Spotvogel, Veldleeuwerik en Wielewaal.

Ook de Zomertortel, IJsvogel en meerdere spechtensoorten waaronder de Middelste Bonte Specht kunnen er wellicht gezien of gehoord worden.

wielewaal

Foto: Tjomme van Mastrigt

In het gebied is een forse Dassenpopulatie aanwezig. Meer dan sporen in de vorm van wissels of graafplekken en haren aan prikkeldraad zullen niet snel gezien worden.

Share Button