Keent

Kaart - Keent

Keent, een gebied van 116 hectare groot, net buiten het werkgebied van de vwg. Het ligt langs de Maas tussen Ravenstein en Grave, direct ten oosten van Overlangel. Het is bereikbaar via N265 (Ravenstein-Schaijk), afslag Overlangel richting de Maas en dan de Oude Maasdijk op. Het is te bekijken vanaf de weg, het is (nog) niet opengesteld en wandelmogelijkheden zijn beperkt. Er zijn in dit natuurontwikkelingsgebied nog geen routes uitgezet.

Keent - Foto: André den Ouden

Keent – Foto: André den Ouden

In de jaren ’30 werd hier een grote meander van de Maas in eerste instantie afgesneden van de hoofdstroom en later opgevuld met materiaal dat vrijkwam bij het uitdiepen van diezelfde rivier. Daarna werd het gebied ingericht voor de intensieve landbouw. Door Rijk en Provincie is Keent aangewezen als natuurontwikkelingsgebied: de uiterwaard wordt verlaagd en de oude meander terug uitgegraven. Door deze aan één of twee kanten terug aan de Maas te takken, zal het gebied weer natuurlijk dynamisch worden, met moerassen en ‘ooibossen’.

In de winter kunnen er diverse ganzen- en eendensoorten worden aangetroffen. Ook roofvogels zoals Blauwe Kiekendief, Torenvalk en Buizerd jagen er op prooi.In het voorjaar pleisteren er een breed scala van steltlopers. De broedvogels in de zomer zijn de typerende soorten van het ouderwetse rivierenlandschap.

 

Share Button