Mookerheide en Sint Jansberg

In het zuiden van de Nijmeegse stuwwal bezit Natuurmonumenten twee fraaie natuurterreinen: de Mookerheide en de Sint Jansberg.

De Mookerheide (231 ha) en Sint Jansberg (319 ha) bestaan grotendeels uit bos . Daarnaast is er een fors aandeel agrarisch cultuurland en heide. De Mookerheide is het noordelijke terrein. Het zuidelijke deel is de Sint-Jansberg, met in het westen het heideveld “Mookerheide”.

mookerheideenstjansberg

Mookerheide met gezicht op de kerk van Cuijk. Foto: André den Ouden

Het bos van de Mookerheide is gevarieerd in leeftijd, structuur en boomsoortsamenstelling. De meeste afwisseling vinden we in het noordelijk deel, rondom het jachtslot Bethanië. Hier staan beukenlanen, afgewisseld met oud gemengd bos (grove den, Japanse lariks, douglas, tamme kastanje en eik). De ondergroei is eveneens gevarieerd, waarbij de alom aanwezige rododendron- vegetaties het landgoedkarakter onderstrepen. In de winter verblijven hier groepen Appelvinken. In het westen en zuiden is het bos jonger en homogener. In het uiterste westen ligt het geaccidenteerde heideterreintje “Heumense Schans” (18 ha).

De Sint Jansberg valt het best te karakteriseren als rijk en gevarieerd stuwwalbos (20-77 meter +NAP). In het westen ligt het heidegebied “Mookerheide” (38 ha). Dit is een geaccidenteerd gebied (tot max. 46 meter +NAP) met vegetaties van struikheide en solitaire grove dennen, eiken en berken. De Mookerheide wordt omringd door oud gemengd bos. Ten oosten van de Mookerheide bevindt zich het Zevendal, veelal verpacht agrarisch cultuurland met maïsakkers en weiland. Het bosgedeelte daar ten oosten van is de eigenlijke Sint-Jansberg. De westelijke helft van de Sint-Jansberg (Kiekberg) beslaat bos van grove den, Japanse lariks en douglas en bijmenging van eik, beuk en Amerikaanse eik. Gaande naar het oosten gaan beuk en eik steeds meer domineren, met bijmenging van zoete kers, haagbeuk en berk. Hier en daar staan vakken met fijnspar. Aan de voet van de zuidhellingen bevinden zich kwelzones. Grote Canadese Ganzen hebben hier, gezien de aantallen,  kennelijk een zeer geschikte plek gevonden. In het voorjaar is het de moeite waard om goed in het beekje (zie foto) te zoeken naar leuke amfibieën.

mookerheideenstjansberg2

Voet van de Sint Jansberg bij Plasmolen. Foto: Esther Jansen

Roodborsttapuit, Nachtzwaluw, Kruisbek, Geelgors, Gekraagde Roodstaart, Goudvink, Matkop, Middelste Bonte Specht en veel andere leuke soorten kunnen er in het juiste seizoen worden aangetroffen. Boven de bossen van de Sint-Jansberg zijn, bij geschikt weer, altijd wel roofvogels aanwezig.

Share Button