Statuten en Huishoudelijk reglement

Statuten

Toelichting: in februari 2015 zijn de statuten van 12 mei 2014 aangepast omdat er een onjuiste definitie van het stemrecht in de statuten was opgenomen. Dit is middels een zgn. Procesverbaal hersteld. In mei van 2015 is het werkgebied van de vogelwerkgroep opgenomen in de statuten. Deze wijziging is opgenomen in de Akte van statutenwijziging.

Huishoudelijk reglement

Een uitwerking van de statuten vindt u in het huishoudelijk reglement

Share Button