Jaarplan 2019

Jaarplan 2019

Het jaarplan 2019 bevat dit jaar veel ´reguliere´ activiteiten.

Als bestuur willen we graag een beroep doen op onze leden om voor het jaar 2020 ook zélf met initiatieven of ideeën te komen.

Bij deze de uitnodiging “Laat het ons weten!”. Spreek ons aan of stuur een mailtje naar info@vogelwerkgroepnijmegen.nl

Het bestuur

Share Button