Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. organisaties in Europa, dus ook de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o., moeten verplicht vastleggen welke persoonsgegevens ze bewaren en hoe ze die beveiligen.

De afspraken die Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o. heeft gemaakt over het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens, zijn vastgelegd in onderstaand document.

AVG-VWGN versie november 2018 Download
Share Button