ALV

 

Op deze plek zullen de openbare stukken voor de Algemene Ledenvergadering worden geplaatst. Voor de details rond de ALV zelf zie de agenda.

ALV 2019

Vergaderstukken:

ALV 2018

Vergaderstukken:

ALV 2017

Gebruik dit volmacht formulier om iemand te machtigen een stem voor u uit te brengen.

Vergaderstukken:

Share Button