ALV

 

Op deze plek worden de openbare stukken voor de Algemene Ledenvergadering geplaatst. Voor de details rond de ALV zelf zie de agenda.

ALV 30 maart 2020

Heb je een agendapunt voor de ALV? Dien deze dan uiterlijk 15 maart 2020 in bij de secretaris: secretaris@vogelwerkgroepnijmegen.nl

Vergaderstukken:

ALV 2019

Vergaderstukken:

ALV 2018

Vergaderstukken:

ALV 2017

Gebruik dit Invalid download ID. om iemand te machtigen een stem voor u uit te brengen.

Vergaderstukken:

Share Button