ALV 2017

Op deze plek zullen de openbare stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2017 worden geplaatst. Voor de details rond de ALV zelf zie de agenda.

Gebruik dit volmacht formulier om iemand te machtigen een stem voor u uit te brengen.

Vergaderstukken:

Share Button