Vogelcursus

Met steeds grotere regelmaat halen bijzondere vogelsoorten de landelijke journaals; vogels kijken is overduidelijk een steeds populairder wordende hobby. Bovendien is het een prachtige manier om buiten bezig te zijn. Maar hoe begin je ermee?

Het begint met gewoon opletten wat er allemaal in en om je tuin rondscharrelt, maar al snel wil je meer. Voor wie meer wil weten over (de herkenning van en het kijken naar) vogels biedt de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken jaarlijks een vogelcursus aan.

In principe is de vogelcursus bedoeld voor de echte beginner. Tijdens een vijftal cursus-avonden zullen alle algemene soorten die je in de buurt kunt tegenkomen, de revue passeren, gelardeerd in wetenswaardigheden over vogels, over hun gedrag en over hun leefgebieden. Tijdens vijf bijbehorende zaterdagochtenden wordt de opgedane kennis meteen in praktijk gebracht middels excursies in vogelrijke gebieden in de buurt van Nijmegen, vanzelfsprekend onder leiding van deskundige vogelgidsen.

Regelmatig krijgen de cursisten tijdens de beginnerscursus de smaak goed te pakken. Ze willen meer. Bij voldoende animo wordt, na een aantal jaren van beginnerscursussen, een gevorderden-cursus aangeboden. Cursisten die de beginnerscursus hebben doorlopen en die graag iets meer willen, kunnen zich daarvoor opgeven. Tijdens de gevorderden-cursus wordt meer ingegaan op meer ornithologische zaken (denk aan de zintuigen van vogels of aan veren en rui) en worden de schaarsere vogelsoorten voor het voetlicht gebracht. Tijdens de excursies wordt uitgeweken naar gebieden buiten de directe omgeving. Zo staan de Zeeuwse kusten en de rietlanden van de Zouweboezem van Ameide doorgaans op het programma.

Zie de beschrijving. Wie zich zou willen aanmelden kan dat doen via een mail naar vwgvogelcursus@gmail.com. Dit adres is ook te gebruiken voor wie meer informatie wil hebben.

 

Share Button